Noutăți

Anunț important privind înregistrare cererilor reredobandire a cetățeniei română de către ANC și modificarea temporară a programului de lucru al Direcției apostilă și legalizare a actelor din cadrul Ministerul Justiției.

Având în vedere prevederile art. 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 06.12.2021, în situațiile în care actele întocmite sau legalizate de o autoritate străină sau de un agent public străin și care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea / redobândirea cetățeniei române nu sunt apostilate de autoritățile din statul respectiv sau, după caz, supralegalizate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat ori de către Ministerul Afacerilor Externe al României, cererile privind cetățenia română nu vor fi înregistrate de angajații Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Solicitanții care nu prezintă actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor pentru acordarea / redobândirea cetățeniei române în forma cerută de Legea nr. 21/1991 vor fi îndrumați pentru reglementarea deficiențelor și depunerea ulterioară a cererilor.

În contextul celor menționate mai sus de către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Ministerul Justiției aduce la cunoștință faptul că, reieșind din modificările operate de către statul român la Legea cetățeniei nr. 21/1991 cu modificările și completările ulterioare, a fost introdusă condiția apostilării actelor care urmează a fi anexate la cererile privind cetățenia română.

Astfel, urmare a circumstanțelor menționate, numărul solicitărilor privind aplicarea apostilei s-a triplat, situație generată de numărul mare de solicitanți privind redobândirea cetățeniei române, fapt care impune ajustarea programului de activitate al Direcției apostilă și legalizare.

În acest context, în vederea asigurării bunei activități și neadmiterii încălcării termenelor pentru aplicarea apostilei, programul de primire a cererilor spre apostilare și eliberarea actelor apostilate, pentru perioada 30.11.2021 – 07.12.2021 va fi următorul:

Depunerea cererilor pentru aplicarea apostilei la ghișeu luni – joi, 08:00 – 12:30 iar eliberarea actelor apostilate luni – vineri, 08:00 – 16:00.

La 07 decembrie 2021, Ministerul Justiției, în dependență de evoluția situației va reveni cu noile ajustări a orarului de primire a cererilor spre apostilare.