Întrebări frecvente

Mai jos puteți găsi răspunsuri la cele mai populare întrebări.

Unde pot fi depuse cererile pentru redobândirea cetățeniei române?

Cererile pot fi depuse la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galați, Suceava și Timişoara, precum și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde dețineți un permis de ședere legal.

Care este termenul legal de soluționare a unei cereri de redobândire a cetățeniei române?

Singurul termen legal prevăzut în Legea cetățeniei române nr. 21/1991 este cel de verificare de către Comisia pentru Cetățenie a îndeplinirii condițiilor necesare redobândirii cetățeniei române potrivit art. 11, și anume de maximum 5 luni de la data înregistrării cererii. Totuși, având în vedere numărul tot mai mare a solicitărilor și numărul redus al angajaților din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, precum și verificările suplimentare care se fac pe marginea dosarelor depuse, termenul respectiv este deseori depășit.

Există vreo modalitate de urgentare a examinării dosarului?

Legea cetățeniei române nr. 21/1991 nu prevede nicio posibilitate de urgentare a cererii de redobândire a cetățeniei române.

Am apărut într-unul din ordinele ANC. Acum ce fac?

În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui ANC persoanele care dobândesc sau redobândesc cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România.

Cât timp trebuie să aştept pentru a primi paşaportul românesc?

După obținerea certificatului de naștere, pașaportul se poate obține în 2 săptămâni în cazul pașaportului electronic sau 1 zi – pentru pașaport simplu temporar, valabil doar 1 an.

Cum puteți afla informații despre stadiul soluționării dosarului depus la ANC?

Echipa edocumentare.md vă oferă asistență în urmărirea stadiului soluționării cetățeniei. De asemenea, informațiile legate de stadiul soluționării pot fi vizualizate, pe baza numărului de dosar, accesând site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Cum se comunică ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române?

Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, imediat după emiterea ordinului de către Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Care este următoarea etapă după soluționarea dosarului și emiterea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie?

Este necesar ca în termen de 6 luni din momentul emiterii Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie să vă programați pentru Depunerea Jurământului de Credință față de Statul Român.

În cazul în care au trecut 6 luni din momentul emiterii Ordinului și nu am reușit să mă programez, ce trebuie să întreprind?

Trebuie de expediat o scrisoare recomandată către Autoritatea Națională pentru Cetățenie în vederea solicitării prelungirii termenului de Depunerea a Jurământului de Credință față de Statul Român.

Am auzit că nu se va mai acorda cetățenie română după 31 Dec 201x. E adevărat?

Din câte cunoaștem, nu există nicio informație oficială care să confirme acest lucru. Posibil sa fie anumite speculații lansate de persoane cu diverse interese financiare şi/sau politice.

Este adevărat că persoanele (născute după 19xx, din zona ABC, etc.) redobândesc cetățenia română mai repede?

Din câte cunoaștem, nu există nici un criteriu legal sau oficial de prioritizare a acordării cetățeniei române. Aceste informații fie sunt doar zvonuri, fie doar anumite presupuneri fără nicio bază care să le susțină.

După ce am depus jurământulde credință față de România ce trebuie să întreprind?

Este necesar să vă perfectați certificatul de naștere și căsătorie românesc.  Legea privind actele de stare civilă 119/1996 stabilește că transcrierea certificatelor trebuie să fie făcută în termen de 90 de zile după depunerea jurământului.

Există vreo modalitate de urgentare a depunerii jurământului?

Nu există nicio procedură legală de urgentare a depunerii jurământului.

Care este termenul legal de perfectare a certificatelor de naștere și căsătorie?

Termenul de soluţionare este de 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii pentru persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română şi care solicită transcrierea actelor lor de naştere şi căsătorie şi 30 de zile pentru persoanele care au stabilit domiciliul pe raza Unitățile administrativ-teritoriale în România. Nu există nicio procedură legală de micșorare/omitere a termenului respectiv.

În cât timp poate fi obținută cartea de identitate românească?

Prima  cartea de identitate se perfectează într-un termen de până la 45-60 zile lucrătoare, iar după expirare, pierdere sau schimbare de domiciliu se perfectează în termen de 17-14 zile lucrătoare.

De regulă, acesta este uneori depășit din cauza verificărilor suplimentare pentru cei care își stabilesc pentru prima dată domiciliul în România.

Cartea de identitate se eliberează exclusiv în România.

În cât timp poate fi obținut pașaportul românesc?

Pașaportul temporar se perfectează într-un termen de până la 3 zile lucrătoare, iar Pașaportul simplu electronic se perfectează în termen de 10 zile lucrătoare.

Pot perfecta pașaportul românesc aflându-mă în străinătate?

Da. Pentru informații suplimentare ne poți suna la numărul +373 79 126 126 sau intră pe web site-ul: www.econsulat.ro

Pentru a obține alocații este obligatoriu ca ambii părinți să fie cetățeni români?

Nu. Este suficient un singur părinte să fie cetățean român și să aibă buletin de identitate românesc, iar copilul minor să dețină certificat de naștere românesc.

Pot beneficia concomitent de alocații din partea României și a altei țări membre a UE?

Nu. Acest lucru este interzis prin lege.

Care este cuantumul alocațiilor plătite pentru un copil minor?

În conformitate cu prevederile Legii nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, începând cu data de 1 ianuarie 2020, cuantumul alocației de stat pentru copii se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației.
Astfel, începând cu această dată, cuantumul alocației de stat, este următorul:
– 311 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
– 156 lei pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora;
– 311 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pentru a perfecta permisul de conducere românesc este necesar să mă dezic de permisul de conducere moldovenesc?

Da. Legislațiile în vigoare ale României și ale Republicii Moldova nu permit deținerea concomitentă a 2 permise de conducere.

În cât timp realiză preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc?

–  între 1-2 luni de zile cu prezentarea adeverinței privind permisul de conducere deținut și alte date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule de la Ambasada Republicii Moldova în România;

–  5-6 luni de zile fără prezentarea adeverinței la dosarul depus la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;

La data înmânării permisului de conducere preschimbat dovada înlocuitoare își încetează valabilitatea.

După preschimbarea permisului de conducere străin, instituția prefectului îl remite autorității competente a statului emitent, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.

Vă informăm că permisele de conducere romanești se emit cu respectarea prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, transpuse în legislaţia noastră, în vigoare, fiind recunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene.