Noutăți

Modificări legislative în curs: Înregistrarea divorțurilor posibilă acum prin depunerea cererilor la primării

Într-o inițiativă legislativă recentă, Ministerul Justiției din Republica Moldova a propus o serie de modificări importante în procedura de înregistrare a divorțurilor, eliminând restricția care obliga persoanele să înregistreze divorțul doar la autoritatea conform domiciliului sau unde a avut loc căsătoria. Această schimbare va permite persoanelor care doresc să își desfacă căsătoria să apeleze la orice autoritate competentă pentru a înregistra divorțul, facilitând astfel procesul pentru toate părțile implicate.

Conform proiectului de lege prezentat pentru consultări publice, scopul este de a automatiza complet procesele de înregistrare a divorțului atunci când acesta a fost pronunțat printr-o hotărâre judecătorească și părțile sunt identificabile prin IDNP (Identificatorul Național al Persoanei). De asemenea, se urmărește o automatizare parțială în cazurile în care divorțul se bazează pe cererea unuia dintre soți sau pe cererea comună depusă fie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP), fie la o misiune diplomatică sau oficiu consular al Republicii Moldova, sau la un notar.

Pentru cererile depuse la administrațiile publice locale, procedura va fi simplificată prin pre-completarea cererii de divorț de către funcționarul primăriei, bazându-se pe IDNP, urmând ca acest document să fie trimis către un specialist „back office” din cadrul subdiviziunii teritoriale a ASP. Înregistrarea oficială a divorțului va avea loc odată cu prezentarea cel puțin a unuia dintre soți la sediul relevant, la data convenită.

De asemenea, dacă un divorț este pronunțat de o autoritate competentă dintr-un alt stat, acesta va fi recunoscut în Republica Moldova printr-o procedură specială. Funcționarul de la subdiviziunea teritorială a ASP va actualiza Registrul de stat al populației și va modifica starea civilă a persoanei în „Divorțat(ă)” pe baza documentului care atestă desfacerea căsătoriei.

Aceste schimbări legislatie vizează nu doar simplificarea procedurilor administrative, ci și sprijinirea cetățenilor într-un moment adesea dificil, prin oferirea unei mai mari flexibilități în gestionarea aspectelor legale ale divorțului.

Related Posts