Recunoașterea și echivalarea actelor de studii

Unul dintre motivele pentru care mulți moldoveni cu studii superioare lucrează în alte domenii atunci când emigrează este pentru că nu au avut posibilitatea să își echivaleze diplomele moldovenești. Acest lucru însă nu mai trebuie să reprezinte o piedică, întrucât la sfârșitul lui noiembrie 2022, Guvernul României și al Republicii Moldova au semnat la București un acord privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice.

Echivalarea diplomelor face ca cetățenii moldoveni să fie tratați pe picior egal cu cetățenii europeni, pentru că echivalând diplomele cu cele din România, automat le echivalezi cu cele din UE.

Cum are loc procedura?

Ministerul Educației (RO) – prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – evaluează și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene, a Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și a celor deținute de cetățenii din statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România. Evaluarea și recunoașterea studiilor/diplomelor obținute în străinătate se fac prin comparație cu sistemul educațional din România, în vederea stabilirii nivelului/domeniului și/sau specializării.

Compania edocumentare.md te ajută să obții echivalarea în România a studiilor în cel mai scurt timp.

Evaluare documente:

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

Acte necesare:

 • Cerere– pentru depunerea dosarului în format fizic sau online;
 • Actul de studii: original, copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în limbi străine;
 • Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar – copie legalizată;
 • Diploma de bacalaureat – copie legalizată;
 • Alte documente relevante, dacă este cazul,

Exemplu:

 • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal);
 • pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.;
 • pentru studiile în domeniul medical, specialitatea medicină dentară, vor fi necesare documente referitoare la efectuarea rezidenţiatului (diplomă, anexă, programa analitică);
 • Documente personale de identificare: copie paşaport/actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate; dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi).

Evitați obținerea echivalării diplomelor de studii prin intermediul persoanelor necunoscute ce nu pot garanta calitatea serviciilor acordate. Cu ajutorul companiei edocumentare.md, actele se predau în bază de contract prestări servicii, iar pentru orice serviciu achitat se eliberează factură fiscală.

Aveți posibilitatea să verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

Nu ezita să obții un job mai bun în UE, să fii apreciat la justa valoare și se te bucuri de aceleași beneficii deținute de absolvenții din România.

edocumentare.md – Nume în care poți avea încredere!

În caz că apar întrebări sau doriți o consultație cu referire la procesul de obținere a cetățeniei române și perfectării actelor românești, nu ezitați să ne scrieți, iar noi vă vom consulta GRATUIT.

Date de contact:
GSM: +373 79 126 126 (Call Center, Telegram, WhatsApp) sau scrieți-ne datele dumneavoastră în formularul de mai sus și noi vă vom apela în scurt timp.

Consultare prin telefon

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personale.